• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

7:00 – 08:15 Schodzenie się dzieci

 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
 • Zabawy twórcze (dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne).
 • Praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka.
 • Przygotowanie pomocy do zajęć.
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe (przy muzyce, ze śpiewem).

08:15 – 08:30 Przygotowanie do śniadania

 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

08:30 – 09:00 Śniadanie

 • Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

09:00 – 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna

Zgodna z realizowananym programem wychowania przedszkolnego:

 • Edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna.
 • Edukacja językowa, matematyczna, artystyczna.
 • Edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

10:00 – 10:45 Bawimy się razem

Aktywność jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela (w sali lub ogrodzie).

 • Zabawy i gry sportowe (ćwiczenia kształtujące postawę).
 • Spacery i wycieczki (obserwacje przyrodnicze).
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

10:45 – 11:00 Przygotowanie do obiadu

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i w łazience.

11:00 – 11:20 Obiad (zupa)

 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.
 • Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

11:20 – 12:30 Bawimy się razem

Bawimy się w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym.

 • Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
 • Obserwacja pedagogiczna.
 • Praca indywidualna.

12:30 – 12:45 Przygotowanie do obiadu

 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

12:45 – 13:00 Obiad – II danie

 • Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

13:00 – 14:30 Odpoczynek poobiedni

Dzieci młodsze:

 • Odpoczynek na leżakach, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

Dzieci starsze:

 • Zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.
 • Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne konstrukcyjne, dydaktyczne, (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie).
 • Zajęcia dodatkowe.

14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku

 • Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

14:45 – 15:00 Podwieczorek

 • Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15:00 – 17:30 Zabawy stymulujące aktywność

 • Integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne.
 • Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka (kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym).
 • Obserwacje przyrodnicze (w sali i w ogrodzie).
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Spotkania okolicznościowe.
 • Rozchodzenie się dzieci.

Nasze Grupy

motylki

Motylki

zabki

Żabki

sloneczka

Słoneczka

krasnale

Krasnale

muchomorki

Muchomorki

motylki

Pszczółki

zabki

Biedroneczki

sloneczka

Wiewióreczki

krasnale

Zajączki

muchomorki

Jeżyki